การบูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่บ้าน มีวิธีการบูชาอย่างไร

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่บ้าน มีวิธีการบูชาอย่างไร เปิดทักษะการบูชาที่บ้าน “เม็ดเถาเว่ยสุ” ทำพรอย่างไร มีพร – บูชาอะไร ธูปเท่าไร ถวายอะไร เชิญครั้งแรกบูชาที่บ้านอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่บ้าน ให้ปังควรทำอย่างไร

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ และ มหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเสริมดวง อำนาจบารมี ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า ขณะที่ชาวจีนยังเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือ ไฉ่ซิงเอี้ย

หลายคนชอบเที่ยวและบูชาเทพเจ้าที่ถือ 1 ใน 4 ศอกจตุโลกบาลในตำแหน่งราชาปีศาจหรือยักษ์หรือราชาผีเป็นผู้พิทักษ์โลกมนุษย์ สมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกครองเหนือปีศาจ ยักษ์ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา

สมัยก่อนจะเห็นคนไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณตามสถานที่ต่างๆ แต่ในสถานการณ์โควิดนี้ หลายคนยังต้องเชิญท้าวเวสสุวรรณไปสักการะที่บ้านด้วย มาดูวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านกันดีกว่า จะบูชาให้ปังควรทำอย่างไร

ท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

วิธีขอท้าวเวสสุวรรณบูชาที่บ้าน

ให้นำท้าวเวสสุวรรณไปที่แท่นบูชาหรือแท่นบูชาที่เตรียมไว้สำหรับถวาย
ควรวางแยกไว้ใต้แท่นบูชาหรือพระพุทธรูปหรือหิ้งพระ
หากเป็นผ้าให้ติดที่ด้านหลังของพระพุทธรูป หรือถ้าจะทำการบูชาที่อื่นในบ้านก็ควรมีการรองรับที่โต๊ะด้วยเป็นต้น

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

ควรบูชาทุกเช้าวันพฤหัสบดี และควรอาบน้ำแต่งตัวให้เหมาะสมก่อนเริ่มพิธี
ถวายน้ำและผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย สับปะรด
จุดธูป 9 ดอก ถือดอกกุหลาบ 9 ดอก มือตั้งนโม 3 จบ แล้วท่องบทสวดมนต์บูชาท้าวเวสสุวรรณ
คนส่วนใหญ่ชอบท่องบทสวด 9 บท เพื่อความโชคดี เชื่อกันว่าช่วยเพิ่มความโชคดี ความก้าวหน้าของชีวิต

วิธีสวดมนต์ภาวนา ให้เราทำการจดจ่ออยู่กับพระคุณของอัญมณีทั้งสาม พ่อ แม่ ครู และวัตถุศักดิ์สิทธิ์
จุดธูป 9 ดอก และเครื่องเซ่นไหว้ เช่น น้ำ ผลไม้ ดอกไม้
กล่าวบูชาขึ้นต้นนโม ๓ จบ ตามด้วยบทบูชาท้าวเวสสุวรรณเรียกท้าวเวสสุวรรณดังนี้ “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหัโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ” (๓ สมัย)

บทสวดมนต์บูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับย่อ

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ครบชุด

“ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ

อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ

พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ”

จากนั้นให้ทำการกล่าวต่อว่า สาธุ…ลูกชื่อ…นามสกุล…อาศัยอยู่บ้านเลขที่…ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูก ๆ และครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูก ๆ และครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

Author: user