ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ ผ่านแอปเป๋าตังทำอย่างไร?

ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ ผ่านทางแอปเป๋าตังมีวิธีการอย่างไรวันนี้มีคำตอบ? ในที่สุดลอตเตอรี่แห่งชาติก็ไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนยอดขายลอตเตอรี่หรือลอตเตอรี่ได้อีกต่อไป เพราะประเทศไทยไปไกลกว่า และ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี คนไทยเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปฯเป๋าตัง ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคน และ เชื่อว่าจะมีผู้ใช้มากขึ้นในอนาคต

ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ ผ่านแอปเป๋าตังมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

นี่เป็นเพราะแอปฯเป๋าตังป็น “แอปสุดยอด” ที่รวมบริการของรัฐบาลและให้บริการเชื่อมต่อในรูปแบบของ e-wallet สิ่งนี้นําไปสู่การชําระเงินสําหรับสินค้า และ บริการ

ดังนั้นการขายลอตเตอรี่ผ่านแอปฯเป๋าตังจึงเป็นทางเลือกและทางออกสําหรับยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 และนําไปสู่ปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพง ขายต่อใบละ 80 บาท ถึงด้านรากของรากแก้วหยั่งรากลึกในสังคมไทยมานานแล้ว

แต่หากคนจดจําได้ง่ายขึ้น สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรเปลี่ยนชื่อเป็น “สลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท” เป็น Goal Lotto คําว่า Goal คือเป้าหมายในการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาแพง รวมถึงจากหน่วยงานรัฐบาลออนไลน์ Lotto และไม่มีใครรู้ว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะยังคงอยู่ที่ 80 บาทในปีหน้าอีกกี่ปี

การขายลอตเตอรี่ผ่านแอปเปาตังมี 2 รูปแบบ คือ โครงการหวย 80 บาท หรือผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล “จุดจับสลาก” เพราะเป็นร้านค้าประจําที่ไม่ขยับตัวและมีระบบที่ชัดเจนในการตรวจสอบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามการขายได้ตลอดเวลาและผู้ซื้อสามารถรับลอตเตอรี่ต้นฉบับเพื่อประหยัดได้ด้วยตนเอง

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราต่อรองลอตเตอรี่ 25 ชุดหรือ 2,500 ชุดและแอพ “ถุงเงิน” เพื่อรับเงิน ในทางกลับกันผู้ซื้อลอตเตอรี่ต้องการแอพ “เปาตัง” เพื่อชําระค่าลอตเตอรี่

ปัจจุบันมีร้านสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 77 ร้าน และในช่วงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จะมีสาขาที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องการขยายไปยังทุกเขตจํานวน 228 สาขา 1-2 เขตหรือประมาณ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่กําลังเลือกพ่อค้าสําหรับโปรแกรม เลือกจากเจ้ามือคนเดิมที่ได้รับอัตราต่อรองลอตเตอรี่ 5 ใบ ซึ่งเมื่อเข้าร่วมรายการจะได้รับลอตเตอรี่เพิ่มอีก 25 ใบ เพื่อแลกกับความดีงามที่จะไม่ขายลอตเตอรี่สูงกว่าราคา 80 บาท

รูปแบบที่สองคือแพลตฟอร์มออนไลน์ National Lottery ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บันทึกอัตราต่อรองลอตเตอรี่ของผู้รับ สิทธิ์อัตราต่อรอง 5 เล่ม คล้ายกับแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ส่วนตัวเช่น Blue Dragon, Lottery Plus หรือ Red Tiger

ในตอนแรกลอตเตอรี่แห่งชาติจะถูกตัดสิทธิ์เพื่อชนะอัตราต่อรองของผู้ที่ขายลอตเตอรี่ผ่านมังกรฟ้าและลอตเตอรี่พลัสด้วยลอตเตอรี่ 6.74 ล้านใบ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้อัตราต่อรองในการเลือกผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นผู้ขายลอตเตอรี่จริงแล้วกําหนดเงื่อนไขว่าลอตเตอรี่นี้อาจถูกบันทึกไว้บนแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์นี้เท่านั้น นําร่องการขายออนไลน์ครั้งแรกของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

บนแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ผู้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้รับลอตเตอรี่เดิม แต่ได้รับหลักฐานการซื้อลอตเตอรี่ทั้งใบเสร็จรับเงินของตัวเลขที่ลูกค้าซื้อและการสแกนภาพถ่ายที่เก็บไว้ในแอปพลิเคชันเปาตังซึ่งไม่ได้ส่งหรือขายต่อ

ในการซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังมี 7 ขั้นตอน

1.เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อเข้าสู่ระบบ 
2.เลือกเมนู “บริการ” และกดปุ่ม “ลอตเตอรี่แห่งชาติ” 
3.เลือกปุ่ม “ซื้อลอตเตอรี่ 80” 
4.สแกน QR Code ที่ลงทะเบียนจากร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อชําระเงิน 
5.ยืนยันการชําระเงินด้วย PIN 6 หลัก 
6.ลอตเตอรี่ที่ซื้อจากร้านที่สแกนอยู่ในระบบและ 
7.เมื่อชําระเงินแล้วให้บันทึกเป็นหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเมนูประวัติลอตเตอรี่

นายลวรานต์ อธิบดีกรมสรรพสามิตแสงที่สมบูรณ์แบบ ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ในช่วงพักสงกรานต์ระบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการทดสอบผ่านแพลตฟอร์มโดยระบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบฟอร์มออนไลน์และเปาแทงผ่านแอปพลิเคชันหากระบบไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่สลากจะส่งลอตเตอรี่เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์ม แบบฟอร์มออนไลน์ สิ้นเดือนในเดือนเมษายนของปีนี้

“เป็นที่เชื่อกันว่าการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นี้เป็นกลไกที่ทําให้ราคาลอตเตอรี่กลับมาไม่เกินใบละ 80 บาท เนื่องจากสามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคา 80 บาททั้ง 2 รูปแบบ”

Author: user