แม่ย่านาง คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

แม่ย่านาง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพในการปกป้องและคุ้มครองยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ หรือที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่บนรถยนต์ เรือ โดยมีหน้าที่ปกป้องไม่ให้คุณเกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร

แม่ย่านาง กับตำนานและความเชื่อของคนไทย

ตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางคือเมื่อพระศิวะและพระแม่อุมาออกทะเล กุ้งบ่นว่าเป็นแค่สัตว์เนื้อ การที่เปลือกบางไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ทำให้สัตว์น้ำอื่นๆ สัมผัสกับสัตว์น้ำอื่นๆ และกินเข้าไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้น Pama Uma จึงอวยพรกุ้ง บนหัวของเขามีเลื่อยสองคม มีหอกแหลมอยู่ที่หาง เมื่อสัตว์กินเข้าไป มันจะใช้หางของมันแหย่มันออกมา กุ้งกินได้ด้วยตัวมันเองมันต้องเป็นอะไรที่แค่ตายและเน่า

ตั้งแต่นั้นมาจำนวนกุ้งก็เพิ่มขึ้นมากจนเสียสมดุล ดังนั้นกั้งจึงชักจูงให้พวกมันผสมพันธุ์และออกแบบ ให้กุ้งเจาะก้นเรือสำเภาด้วยอาวุธแล้วจม คนจีนว่ายน้ำไม่เป็น เดี๋ยวจมน้ำ แบ่งปันอาหารที่กลายมาเป็นหัวกุ้งและกั้ง กุ้ง ถูกนำไปกิน ส่งผลให้เรือสำปั้นกลายเป็นเป้าหมายและประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ สำเภาจึงขอให้เจ้ามะโจ้ไปบอกเหล่าทวยเทพให้ช่วย สุนัขเห็นใจกะลาสี จึงบอกให้นำของขวัญ เช่น ผ้าซาตินสีแดง ทับทิม สิบเท่า ดอกไม้ และธูปเทียนบูชา หลังจากได้รับเครื่องบูชาสำหรับเจ้าของแล้ว Zhao Mazhuo ได้ขอให้เจ้าหน้าที่พาพวกเขาไปที่ Bafang จากนั้นพวกเขาก็หารือกันว่าจะกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อพระศิวะและพระมารดาของอุมาเทวีเพื่อตัดสินใจหรือไม่ และอุมาจึงสั่งให้ปนาธนครปราบกุ้งนอกใจและใช้อุบายสร้างมันขึ้นมา มนุษย์ทุกข์ทรมานแล้ว พระอนันตนครก็รับพระราชกฤษฎีกา กุ้งกวนๆ ที่ลงไปในแม่น้ำคงคาเริ่มร้อนจัดจนท้องของเขาและสิ่งใหม่ๆ ปรากฏขึ้นในสมองของเขา จากนั้นพวกเขาก็ถูกสาปให้ปล่อยให้ขยะตัวใหญ่และตัวเล็กที่พวกมันแทงเข้าที่แก้ม ซ้ายและขวา โดยให้ศีรษะสมดุลกัน เพื่อไม่ให้หยิบขึ้นมาแทงขยะอีก หลังจากนั้น พระเจ้าอานันทมหิดลได้สั่งให้ชาวจีนแล่นเรือไปในทะเลทั้งหมดเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้า กลับมาป้องกันและรักษาขยะจนติดจนวันนี้

ด้วยเหตุนี้แม่ย่านางจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้า ผู้พิทักษ์ปกป้องยานพาหนะทุกประเภทรวมถึงเรือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ ที่ทำให้คุณถูกลงโทษ คนขับเคารพแม่ย่านางมาก จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ผู้คนนิยมเดินทางโดยเรือในสมัยที่การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่เป็นทางน้ำ มีเครื่องเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ โดยเฉพาะเรือพระราชพิธีที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญ เช่น ขบวนแห่ จะต้องนำเครื่องเซ่นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเรือจริง เรียนรู้ที่จะแจ้งแม่ย่านางที่อาศัยอยู่กับเรือแต่ละลำเพื่อทราบและเพื่อป้องกันและป้องกันอุบัติเหตุเรือของชาวบ้านก็เสียสละเช่นกัน คันธนูที่ซื่อสัตย์มักจะผูกด้วยผ้าสามสี เพื่อแสดงความเคารพต่อแม่น้ำยะน้ำและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเรือ
ชาวประมงเชื่อว่าแม่ย่านางจะทำให้ทุกคนแล่นเรือได้อย่างปลอดภัย หาปลาได้เยอะ จึงต้องไปแม่ย่านางทุกครั้งและสักการะแม่ย่านางก่อนขึ้นเรือ สังคมชาวประมงยังคงยึดมั่นในเรื่องนี้อย่างจริงจังก่อนจะออกทะเลไปทำธุรกิจทุกประเภท การปฏิบัติศรัทธาใด ๆ เพื่อความพึงพอใจของแม่ย่านางต้องทำอย่างเคร่งครัดที่สุดมิฉะนั้นแม่ย่านางอาจไม่พอใจและนำความหายนะมาสู่เรือ เช่น:

  • ไม่มีการทะเลาะวิวาทบนเรือ
  • อย่าทำให้เรือสกปรก
  • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่อง
  • ห้ามขึ้นเครื่อง
  • ห้ามผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์บนเรือ

 

Author: user